YAPISAL ÇÖZÜMLER

BİLİMSEL YAPI ÇÖZÜMLERİ

Öğrenciler, öğretmenler, bilime meraklı insanlar; eğitim sistemi ve yaşam koşullarının aşılamaz engelleri yüzünden bilim ve teknolojinin ürünlerini kullanmakta fakat yöntemlerini kavrayamamaktadır. İnsanların doğa içindeki, dünya ve evrendeki gerçek yerlerini doğru olarak gösterebilecek yerlerin başında Bilim Merkezleri gelmektedir. Öğrenciler; matematik, fizik, kimya, biyoloji, yer bilimleri… gibi derslerde kendi disiplinlerinin teorik problemleri üzerine yoğunlaşırken, deney yapmaktan, doğrudan fikir üretip uygulayabileceği durumlardan uzaklaşırlar. Bilim Merkezlerinde ise geniş bir bakış açısı ile her yaştan insan, gözlemevinde gökcisimlerine gözlemleyerek, planetaryumda kendini uzayın içinde hissederek, sergi salonunda materyallerle etkileşerek ve zaman zaman yapılan atölye çalışmaları ile konuyu daha kolay ve kalıcı olarak kavrayabilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde Bilim Merkezlerine verilen önem, beraberinde toplumsal kültüre etki ederek bilim ve teknolojinin gelişmesinde sürükleyici bir görev halini almıştır. Ülkemizde de bu görevin gerçekleştirilmesine TÜBİTAK ve bazı Üniversiteler öncülük etmektedir. Gelişmeye devam eden Bilim Merkezleri kurma fikri uygulamaya geçmiş ve özel teşebbüslerin yanında bazı belediyeler de katkı sağlamaya başlamıştır.

Bilim Merkezleri, çoğunlukla Dünya’da çevresindeki kültürel yapıya uygun, aynı zamanda modern çizgide bir mimari konsepte sahip olarak inşa edilir, bununla beraber çevre düzenlemesinin de özel bir temayla oluşturulması, inşaa edilmek istenen Bilim Merkezi’nin bulunduğu bölgede bir ikon haline dönüşmesini sağlayacaktır. İç kısımda Gözlemevi ve Planetaryumun teknik ayrıntıları dışında Sergi Alanında farklı bölümlerin oluşturulması (örneğin Einstein Salonu, Big-Bang Koridoru, Kuantum Odası, vb.) konuya ilgiyi artıracaktır. Deney düzeneklerinin etkileşimli olması ve belirli bir düzene –bilgilerin kronolojik ya da kolaydan zora doğru–göre yerleştirilmesi ziyaretçilerin aklında kalan bilgiyi artıracak, ikinci kez geldiklerinde neleri takip etmeleri gerektiğini kolaylıkla hatırlayabilecektir.

Bilim Merkezleri Dünya’da, Bilimsel konferanslar, Sanatsal sergiler ve Kültürel etkinlikler için de kiralanabilen altyapılara sahiptir. Bununla birlikte içerisinde oluşturulacak kapsamlı bir atölyede; belirli dönemlerde açılacak kurs programları (Amatör Teleskop Yapımı, Model Uçak Yapımı, Elektronik Devre Tasarımı, vb.) ile ulaşılması zor konuları halkın ilgi alanı içerisine sokacaktır. Bu kavramda Bilim Merkezleri hem kendisine hem de çevresine artı değer katacaktır.

GEOPTEK tasarımcıları bu bilgiler ışığında tasarımın uluslararası standartlarını takip etmeye çalışmakta; üretim-montaj ekibiyle birlikte kaliteden ödün vermeden ve çözüm ortakları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Konsept projeler

Yapılsa Çözümler
Yapılsa Çözümler
Yapılsa Çözümler